Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi

Veb-sayt www.frteb.science.gov.az
Bölmənin ünvanı AZ1001, Bakı ş., İstiqlaliyyət küç., 30
Tel. (+994 12) 4926083
Faks (+994 12) 4927265
Elektron poçtu frteb@science.az
Bölmənin yaranma tarixi 1945-ci il martın 31-də Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası təsis edilərkən Fizika-Texnika Elmləri və Neft Bölməsi (FTENB) yaradılmışdır. 1957-ci ildə struktur dəyişiklikləri nəticəsində elmi bölmələr ləğv olunmuş və elmi müəssisələr müvafiq vitse-prezidentlərə tabe edilmişdir. 1959-cu ildə yeni struktur dəyişiklikləri nəticəsində Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi (FRTEB) təşkil olunmuşdur. Bu illər ərzində bölməyə rəhbərlik etmişlər: 1945-1950 - İosif Qavriloviç Yesman, 1950-1954- Yusif Heydər oğlu Məmmədəliyev, 1954-1957- Murtuza Fətulla oğlu Nağıyev, 1957-1962 - Zahid İsmayıl oğlu Xəlilov, 1962-1968 - Çingiz Mehdi oğlu Cuvarlı, 1968-1971 - Həsən Məmmədbağır oğlu Abdullayev, 1971-1980 - Əşrəf İskəndər oğlu Hüseynov, 1980-1997 - Fəraməz Qəzənfər oğlu Maqsudov, 1997-2001 - Telman Abbas oğlu Əliyev, 2001-2015 - Akif Cəfər oğlu Hacıyev, 2015-ci ildən bu günədək Nazim Timur oğlu Məmmədov.
Bölmənin sədri  Akademik Rasim Məhəmməd oğlu Əliquliyev

Telefon: (+994 12) 4926171

E-mail: rasim@science.az

vice-president@science.az

r.alguliev@gmail.com

direсtor@iit.ab.az

Bölmə sədrinin müavinləri

 

Bölmənin elmi katibi İmranov Fariz Beykəs oğlu

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Xidməti tel.:  (+994 12) 4926083

Mobil tel.: (+994 50) 6350091

Faks: (+994 12) 4927265 

fariz@science.az, farizimranov@gmail.com, farizimranov@yandex.ru

Büro  üzvləri

Məmmədov Nazim Timur oğlu

Məmmədov Yusif Əbülfət oğlu

Abdinov Cavad Şahvələd oğlu

Qurbanov Ramiz Seyfulla oğlu

Əliyev Telman Abbas oğlu

Hacıyev Asəf Hacı oğlu

Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu

Cəlilov Namiq Sərdar oğlu

Qasımov Oktay Kazım oğlu

Mərdanov Misir Cumayıl oğlu

Səmədov Oqtay Əbil oğlu

İmranov Fariz Beykəs oğlu

Bölmənin üzvləri

Qacar Çingiz Oveys oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5372366

Mobil tel.: (+994 50) 3318006 

E-poçt: qajar666@mail.ru

Əliyev Telman Abbas oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5390151

Mobil tel.: (+994 50) 5414455 

Faks: (+994 12) 5392826 

E-poçt: telmancyber@rambler.ru 

Əliyev Fikrət Əhmədəli oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5391595

Mobil tel.: (+994 50) 3383109 

E-poçt: f_aliev@yahoo.com

f_aliev@hotmail.comf_aliev@science.az

Salayev Eldar Yunus oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4326143 

Mobil tel.: (+994 50) 6145522 

Faks: (+994 12) 4326143

Həşimov Arif Məmməd oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5393116

Mobil tel.: (+994 50) 3181240

Faks: (+994 12) 5393116

E-poçt: arif@physics.ab.az 

Abdinov Cavad Şahvələd oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5371104

Mobil tel.: (+994 50) 7872961

Faks: (+994 12) 5371104

E-poçt: abdinov@dcacs.ab.az

Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5390167 

Mobil tel.: (+994 50) 2156432 

Faks: (+994 12) 5396121 

E-poçt: rasim@science.azdireсtor@iit.ab.az,

vice-president@science.azr.alguliev@gmail.com

Paşayev Arif Mir Cəlal oğlu

E-poçt: mail@naa.edu.az

Abbasov Əli Məmməd oğlu

Mehdiyev Məhəmməd Fərman oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5390393

Mobil tel.: (+994 50) 6683746

E-poçt: m.mehdiyev@bsu.az

Məmmədov Yusif Əbülfət oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4930026

Mobil tel.: (+994 50) 3136019

Faks: (+994 12) 5981035

E-poçt: rector@adpu.edu.az

Hacıyev Asəf Hacı oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5393869 

Faks: (+994 12) 5980682 

E-poçt: asafhajiyev@gmail.com

Cəfərov Təyyar Cümşüd oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5393725

Mobil tel.: (+994 50) 3888869

E-poçt: caferov@physics.ab.az

Məmmədov Nazim Timur oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4926083

Mob. tel.: (+994 50) 5318138

Faks: (+994 12) 5372292

E-poçt: n.mamedov@physics.ab.az

Nəhmədov Ənvər Pirverdi oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5392043

Mob. tel.: (+994 51) 4560711

E-poçt: enver.nakhmedov@physik.uni-wuerzburg.de

enver.nakhmedov@physics.science.az 

Qurbanov Ramiz Seyfulla oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4981589 

Mobil tel.: (+994 50) 3304297

Faks: (+994 12) 4934378

E-poçt: ramiz.gurbanov@yahoo.com 

Əkbərov Surxay Cabbar oğlu

Xidməti tel.: (+0212) 3832909 (İstanbul)

Mobil tel.: (+994 51) 7339805

E-poçt: akbarov@yildiz.edu.tr 

Əliyev Rafiq Əziz oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4984509

Mobil tel.: (+994 50) 5471041 

Faks: (+994 12) 4984509 

E-poçt: raliev@iatp.baku.az,

r_aliev@hotmail.com,raliev@iatp.aznet.org 

Məlikov Ağası Zərbəli oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5393032

Mobil tel.: (+994 70) 3989798

Faks: (+994 12) 5392826

E-poçt: agassi@science.az;

agassi.melikov@rambler.ru

Mirqasımov Rüfət Mir Əsədulla oğlu

Xidməti tel.: 62727 (Dubna şəhəri) 

Hüseynov Vəli Allahverdi oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4372464 

Mobil tel.: (+994 50) 3996881

Faks: (+994 12) 4372464

E-poçt: vgusseinov@yahoo.com;

va_gusseinov@hotmail.com

Cəlilov Namiq Sərdar oğlu

Xidməti tel.: (+994 2026) 61001

Mobil tel.: (+994 50) 6701698 

Faks: (+994 12) 4975268

E-poçt: namigd@mail.ru; dnamig@gmail.com

Aydazadə Kamil Rəcəb oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5399231

Mob. tel.: (+994 50) 3895834 

E-poçt: kamil_aydazade@rambler.ru

Bilalov Bilal Telman oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5387250

Mob. tel.: (+994 50) 3675219 

E-poçt: b_bilalov@mail.ru

Həsənov Afiq Rəşid oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4972754 

Mob. tel.: (+994 50) 5124764  

E-poçt: hasanov@naa.edu.az ;

afig.gasanov.51@mail.ru

Hüseynov Rauf Rüstəm oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5392043

Mob. tel: (+994 50) 3168766

Kazımzadə Aydın Həsən oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5371924

Mob. tel.: (+994 50) 2330504

Faks: (+994 12) 5983376

E-poçt: bsu_aydin@yahoo.com

Quliyev Vaqif Sabir oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5387250

Mob. tel.: (+994 50) 2714090

Faks: (+994 12) 5390102

E-poçt: vagif@guliyev.com

Pənahov Qeylani Minhac oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5390221

Mob. tel.: (+994 50) 5720204

Faks: (+994 12) 5390102

E-poçt: pan_vniineft@rambler.ru

Alıquliyev Ramiz Məhəmməd oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5104399

Mob. tel.: (+994 70) 3619597

Faks: (+994 12) 5396121

E-poçt: r.aliguliyev@gmail.com

Qasımov Oktay Kazım oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5106933

Mob. tel.: (+994 55) 5336648

E-poçt: ogassymov@mednet.ucla.edu

Quliyev Əyyub Salah oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5398248

Mob. tel.: (+994 50) 3325958

E-poçt: quliyevayyub@gmail.com

Mərdanov Misir Cumayıl oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5393924 

E-poçt: misirmardanov@yahoo.com

Mehdiyeva Səlimə İbrahim qızı

Xidməti tel.: (+994 12) 5393528

Mob. tel.: (+994 50) 3505158 

E-poçt: msalima@lan.ab.az

Məmmədova Məsumə Hüseyn qızı

Xidməti tel.: (+994 12) 5399739

Mob. tel.: (+994 50) 3665087 

E-poçt: depart15@iit.ab.az;  mmg51@mail.ru

Sadıqov Əminağa Bəhmən oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4926670 

Mob. tel.: (+994 50) 6790418 

E-poçt: aminaga.sadigov@gmail.com

Səmədov Oqtay Əbil oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5383224

Mob. tel.: (+994 50) 3100360

E-poçt: o.samedov@rambler.ru

İsmayılov İsmayıl Mahmud oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4972600

Mob. tel.: (+994 50) 3870279

E-poçt: ismayil.maa@gmail.com

İbrahimov Vaqif Rza oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4387494 

Mob. tel.: (+994 55) 5757535 

E-poçt: ibvag47@mail.ru

Bölməyə daxil olan elmi tədqiqat müəssisələri Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
Fizika İnstitutu
Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası
İdarəetmə Sistemləri İnstitutu
Radiasiya Problemləri İnstitutu
İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu
Biofizika Institutu
Bölmənin elmi nəşrləri Azərbaycan MEA "Xəbərləri" jurnalının fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyasının:
     "Riyaziyyat və Mexanika" buraxılışı
     "İnformatika və idarəetmə prosesləri" buraxılışı
     "Fizika və astronomiya" buraxılışı
Azərbaycan MEA RMİ-nin Əsərləri
Fizika, Energetikanın problemləri jurnalı
Azərbaycan astronomiya jurnalı
Tətbiqi və hesablama riyaziyyatı
Sun and Geosphere
İnformasiya texnologiyaları problemləri
İnformasiya cəmiyyəti problemləri
Azərbaycan riyaziyyat jurnalı
Radiasiya tədqiqatları jurnalı
Elmi şura

Nanotexnologiyalar üzrə elmi şura

İnformasiya texnologiyaları üzrə elmi şura

Texnika üzrə elmi şura

Kompüter elmləri üzrə elmi şura

Tətbiqi riyaziyyat üzrə elmi şura

Astrofizika üzrə elmi şura

Tətbiqi tədqiqatlar üzrə elmi şura