Dövlət qurumlarının nümayəndələri üçün məlumatlandırma vebinarları baş tutub